Księgi rachunkowe „pełna księgowość”

Księgi rachunkowe „pełna księgowość”

Od kilkunastu lat zajmujemy się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Nasze usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych świadczymy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie podatkowym i konsultujemy z prawnikami możliwe sposoby prezentowania w księgach transakcji klientów gwarantujące optymalizację obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Zakres naszych usług dla klientów zobowiązanych prowadzić księgi rachunkowe obejmuje miedzy innymi:

 • pomoc podczas rejestrowania Spółki w Sądzie,
 • przygotowanie odpowiednich uchwał i postanowień,
 • prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa,
 • przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości,
 • zaprojektowanie zasad obiegu dokumentów,
 • opracowanie typowych wzorów dokumentów księgowych ( w tym sprawozdań finansowych),
 • sprawdzenie pod względem księgowym oraz podatkowym dokumentów wystawionych przez Klienta,
 • ewidencja zapisów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • rozliczanie delegacji służbowych (wraz z dietami oraz ewidencją przebiegu auta),
 • przygotowywanie oraz wysyłanie potwierdzeń sald,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie ewidencji VAT,
 • przygotowywanie i składanie w urzędach deklaracji (CIT, PIT i VAT),
 • zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji (ZUS, PFRON, PIT 4),
 • kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS, Inspekcją Pracy, PFRON, GUS,
 • reprezentujemy klienta podczas kontroli Urzędu Skarbowego, Inspekcji Pracy oraz ZUS,
 • nieograniczone wsparcie telefoniczne, mailowe oraz osobiste w zakresie bieżącej księgowości i działalności Klienta,
 • aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS.
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.