Dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Nie musisz być dużą firmą, aby wyglądać profesjonalnie. Zajmij się prowadzeniem biznesu a na nas zdeleguj to, co zabiera Ci czas, a nie generuje dodatkowych przychodów: księgowość, płace i podatki.

Dla naszych klientów zobowiązanych prowadzić tzw. małą księgowość oferujemy:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja zapisów w podatkowej  księdze przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sprawdzenie pod względem księgowym i podatkowym dostarczonych dokumentów,
 • rozlicznie delegacji służbowych (naliczenie diet, ewidencją przebiegu auta, inne),
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dla celów podatku od towarów i usług – VAT,
 • ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku VAT,
 • składanie wszelkich deklaracji podatkowych w Państwa imieniu (na podstawie pełnomocnictwa),
 • aktualizacja i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS,
 • rejestracja działalności w Urzędzie Miasta,
 • przygotowanie odpowiednich uchwał i postanowień,
 • reprezentacja podatnika podczas kontroli Urzędu Skarbowego, Inspekcji Pracy oraz ZUS,
 • osobiste, telefoniczne oraz mailowe  wsparcie w zakresie bieżącej księgowości i działalności podatnika.

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D,
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,
 • pomoc w sprawach w sprawach podatkowych i rachunkowych,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej, PIP, ZUS,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.